تمرکز سرویس‌های جاسوسی دشمن روی اقشار متوسط به پایین جامعه/ برخی به‌ جای اشاره به سخنان صریح امام، از ایشان خاطره تعریف می‌کنند/ دشمن با حربه گزینه نظامی مسؤولان نظام را می‌ترساند

به گزارش‌‌‌‌‌ گیلان نوین به نقل از خبرگزاری فارس از شیراز، حجتالاسلام والمسلمین حیدر مصلحی امشب در همایش تجلی بصیرت و ولایتمداری به مناسبت نهم دیماه در سپاه ناحیه ثارالله اظهار داشت: سرویسهای جاسوسی آمریکا و انگلیس پس از فتنه ۸۸ روی قشر متوسط رو به پایین جامعه از لحاظ مالی تمرکز کرده تا آنها […]

تمرکز سرویس‌های جاسوسی دشمن روی اقشار متوسط به پایین جامعه/ برخی به‌ جای اشاره به سخنان صریح امام، از ایشان خاطره تعریف می‌کنند/ دشمن با حربه گزینه نظامی مسؤولان نظام را می‌ترساند
تاریخ انتشار : شنبه, ۱۱ دی , ۱۳۹۵

به گزارش‌‌‌‌‌ گیلان نوین به نقل از خبرگزاری فارس از شیراز، حجتالاسلام والمسلمین حیدر مصلحی امشب در همایش تجلی بصیرت و ولایتمداری به مناسبت نهم دیماه در سپاه ناحیه ثارالله اظهار داشت: سرویسهای جاسوسی آمریکا و انگلیس پس از فتنه ۸۸ روی قشر متوسط رو به پایین جامعه از لحاظ مالی تمرکز کرده تا آنها را نیز به جمع موافقان خود اضافه کند.وی ابتدا با اشاره به فتنه ۸۸ و تهدیدات فعلی علیه نظام، خاطرنشان کرد: فتنه سال ۱۳۸۸ گرچه در نهم دیماه همان سال با حضور معجزهآسای مردم متوقف شد، اما پایان نپذیرفت و عقبه فتنه که سه سرویس اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی است به شدت در حال طراحی جدید بوده تا بتواند مسیر مقابله با انقلاب اسلامی را هموار کند.وزیر سابق اطلاعات اضافه کرد: امروز در کشور، بعضیها برای فتنه از تعابیر دیگر استفاده میکنند و به کار بردن این کلمه برایشان سخت شده و دشمن نیز در تلاش است که کلمات و اصطلاحاتی که مورد استفاده رهبری و امام بوده، به هیچ عنوان به کار برده نشود.مصلحی تبیین کرد: امروز به ما میگویند چرا از فتنه صحبت میکنید، چراکه یک اتفاقی در سال ۸۸ افتاد و تمام شد، اما به آنها میگوییم که تاریخ گذشته را نمیتوان نادیده گرفت و در قرآن نیز به ابعاد گوناگون حوادث تاریخی در موارد بسیاری پرداخته شده و برای عبرتآموزی آیندگان تکرار میشود.وی با اشاره به فتنههای گوناگون علیه نظام، تشریح کرد: از ابتدای انقلاب فتنههای سنگینی را پشت سر گذاشتهایم که یک رقم آن ۱۸ هزار ترور توسط منافقین بود که بسیاری از انسانهای بیگناه را به خاک و خون کشیدند، بنابراین نمیتوان در برابر فتنهها ساکت نشست.وزیر سابق اطلاعات عنوان کرد: آن ۳۰ نفری که امروز برای ترامپ نامه مینویسند که تحریمهای شدیدتری را علیه ایران اعمال کند، کسانی هستند که روزی در ردههای بالای مدیریتی حضور داشتهاند و باید دید چه اتفاقی افتاده است که چنین حرکتی از سوی آنها انجام میشود و این نشان از آن دارد که فتنهگران بیکار نخواهند نشست.مصلحی با اشاره به سخنرانی بسیار مهم چهاردهم خردادماه سال ۱۳۹۴ مقام معظم رهبری اظهار داشت: با توجه به سخنان بسیار مهم آن روز، اگر راه امام را گم کرده، نسبت به آن غفلت کنیم و یا از عمد راه امام را کنار بگذاریم، سیلی خواهیم خورد.وی بیان کرد: امروز عدهای برای مسیر انحرافی که در پیش گرفتهاند، به جای آنکه سخنان صریح امام راحل را مطرح کنند، تنها از ایشان خاطره تعریف میکنند و به گمراهی نسل سوم و چهارم انقلاب میپردازند و همینها موجب میشود که شبکههای معاند انقلاب اسلامی سوءاستفاده کرده و نظام را مورد چالش جدی قرار دهند.وزیر سابق اطلاعات با اشاره به ویژگیهای مسؤولان نظام، گفت: کسانی که برای کشور تلاش میکنند دو دسته هستند که دسته نخست میگویند به خاطر اینکه برای نظام تلاش میکنیم باید از بیتالمال برخوردار باشیم و دستهای دیگر اعتقاد دارند که هرچه تلاش کنند، برخورداری خود از بیتالمال را حق خود ندانسته و پیوسته خود را بدهکار مردم و نظام میدانند که خادمان اصلی مردم همین دسته دوم هستند که بدون هیچ چشمداشتی کمر خدمت را بستهاند.مصلحی همچنین با اشاره به دو تهدید مهم علیه نظام، یادآور شد: نفوذ در درون کشور یکی از مهمترین مؤلفههای دشمن برای ضربه زدن به نظام است که گاهی به صورت ترور جسمی روی میدهد و گاهی ترور شخصیتی را دنبال میکنند که از ابتدای انقلاب اسلامی این حربه را به کار بردهاند.وی افزود: آمریکا باند جاسوسی مهدی هاشمی که همین الآن با خطدهی CIA در کشور فعال است را در کنار منتظری گذاشت تا او را از حیز انتفاع ساقط کند و موفق شد و به همین ترتیب سرویسهای جاسوسی انگلیس و آمریکا برای مسؤولان نظام نقشه میکشند تا حساسیت آنها را نسبت به ارزشهای انقلاب اسلامی کمرنگ کنند.وزیر سابق اطلاعات با اشاره به اینکه در فتنه ۸۸ مردم پا روی نخبگان و خواص بیبصیرت گذاشتند و رفتند، اظهار داشت: گرفتن حساسیت خواص از ترفندهای سرویسهای جاسوسی بوده و اقدام بعدی به هم ریختن نظام فکری شخصیتهای انقلاب است و آنها را در وضعیتی قرار میدهد که کلماتی مانند استکبار، فتنه و… را دیگر به کار نمیبرند، چراکه حساسیت آنها نسبت به این اصطلاحات از بین رفته است.مصلحی ادامه داد: در سه چهار سال اخیر بعضیها به جای گفتن کلمه استکبار، قدرتهای بزرگ جهانی میگویند و یا از ایالات متحده آمریکا نام میبرند و این نشان دهنده این است که سرویسهای جاسوسی بیگانه در از بین بردن حساسیتها موفق عمل کردهاند.وی با اشاره به عبدالکریم سروش از فعالان سیاسی خارجنشین، اظهار داشت: سرویسهای اطلاعاتی با کار کردن روی افرادی مانند سروش و کدیور آرام آرام افکار آنان را عوض کرده و در نهایت آلت دست خودشان کردند.مصلحی افزود: در چند سال اخیر MI6 انگلیس یک تجزیهوتحلیل دارد که میگوید باید به جای دانشگاه، روی حوزههای علمیه کار کنیم که رهبری نیز با بصیرتی که داشتند اشاره کردند که دشمنان حتی افسر اطلاعاتی خود را در دفتر مرجع تقلید جای دادهاند.وزیر سابق اطلاعات با اشاره به اقدامات بلندمدت دشمن برای نفوذ در شخصیتهای نظام گفت: اقدام بعدی دشمن در نفوذ موردی، برنامهریزیهای بلندمدت ۱۰، ۲۰ و ۳۰ ساله روی افراد است تا آرامآرام این افراد را با توجه به تفکرات خود، در رأس نظام و قدرت قرار دهد.مصلحی در مورد نفوذ جریانی نیز گفت: دشمن در نفوذ جریانی چند برنامه دارد که نخستین آن شبکهسازی در جامعه و ملت است و با توجه به طراحی سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، به دنبال نفوذ در اقشار متوسط به پایین جامعه هستند، چراکه معتقد بودند در فتنه ۸۸ اقشار متوسط به بالا حضور داشته و نیازی به کار کردن روی آنها ندارند.وی با اشاره به دستگیری جاسوسی که در همین زمینه فعالیت میکرد، توضیح داد: با دستگیری جاسوسی که در نفوذ جریانی فعالیت میکرد، مشخص شد دشمن از طریق رصد کردن آدرس افراد کمبنیه مالی از طریق مؤسسات خیریه و … و گرفتن شماره تماس آنها، از راه فضای مجازی جریانسازی کرده و آرامآرام تفکر آنها را نسبت به انقلاب اسلامی عوض میکند.وزیر سابق اطلاعات با اشاره به ترفندهای گوناگون دشمن به ایجاد اغتشاش در کشور، متذکر شد: در فتنه ۸۸ سرویس جاسوسی MI6 انگلیس با از کار انداختن حساسیت نخبگان و به میدان آوردن اراذلواوباش به خیابانها، درصدد گسترش ابعاد فتنه بود.مصلحی مطرح کرد: در فتنه ۸۸ با یک کار اطلاعاتی متوجه شدیم یک زن بدکاره از اروپا به ایران آمده و با سازماندهی ۵۰۰ نفر از اراذلواوباش در تهران، آنها را برای اغتشاش در خیابانها تحریک میکرد که پس از دستگیری این شخص معلوم شد مبالغ هنگفتی را از سرویسهای جاسوسی برای همین کار گرفته بود.وی در ادامه با اشاره به راههای نفوذ دشمن در کشور، خاطرنشان کرد: در نفوذ جریانی تغییر باورها، آرمانها، نگاهها و سبک زندگی صورت میگیرد و پس از فتنه ۸۸، دشمن روی آدمهای متوسط به پایین جامعه به لحاظ مالی تمرکز کرد، چراکه با اطلاعاتی که از افراد شرکتکننده در فتنه به دست آورده بود، متوجه شدند که شرکتکنندگان در این آشوبها، همگی از نظر مالی قشر متوسط به بالای جامعه بودند.وزیر سابق اطلاعات، ابعاد دیگر فتنه را بازگو کرد و گفت: یکی از کارهای کلیدی دشمن این است که در سه قشر مردم، مسؤولان و نخبگان ایجاد اشتباه محاسباتی کرده و مردم را در انتخابات و برگزیدن فرد اصلح دچار اشتباه کند و در این راه گاهی از تهدیدات نیز استفاده میکند.مصلحی با نمونه آوردن واکنش ظریف وزیر امور خارجه درباره تهدیدات دشمن، تصریح کرد: روزی که ظریف برای مذاکره رفت، اوباما گفت گزینه نظامی روی میز است و ظریف نیز زمانی که به ایران بازگشت، این تهدید روی وی تأثیر گذاشته بود و دشمن از همین استراتژی ترس و ارعاب برای تمام مسؤولان استفاده میکند.وی ادامه داد: عدهای در کشور راه افتادهاند و به اشتباه میگویند برجام جنگ را از کشور برداشت، در حالی که این اثرات تهدید دشمن است تا تمام مردم و مسؤولان را دچار اشتباه محاسباتی کند و من براساس اطلاعات موثق میگویم که آمریکاییها به شدت از ما میترسند و تهدیدات آنها هیچ پایه محکمی ندارد.وزیر سابق اطلاعات در پایان اظهار داشت: امروز با دشمنی طرف هستیم که بهجای نشان دادن ضعف، باید به او اقتدار نشان دهیم و آنهایی که از دشمن میترسند بدانند که باید به وعده الهی ایمان داشت و ضعف و سستی به خود راه ندهیم.انتهای پیام/۲۴۴۸/ذ۴۰/


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گیلان نوین می باشد و استفاده از مطلب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: 40site.ir